VEDLIKEHOLD VENTILASJON

Vi minner om at filtrene bør støvsuges hver måned og at de byttes hvert halvår. 

Filter kan kjøpes på ventilasjonsfilter.no