Velkommen til Gatutunet


Som beboer på Gatutunet er vi alle interesserte i at vi skal ha et best mulig bomiljø til glede for alle.
I vårt flotte boområde som har en fin miks av barnefamilier, ungdom og tilårskomne er alt lagt
tilrette for at vi alle skal trives.

Utearealer
Sameiet er ansvarlig for å vedlikeholde bygningsmassen og fellesarealet. De som bor i 1. etasje må
selv klippe og vedlikeholde de private grøntarealene på balkongsiden. Grøntarealene ved
inngangspartiene er fellesareal og vil bli ivaretatt av sameiet.

Fellesbod
I frittstående sportsbod mellom hus 1 og 2 er det en fellesbod. Alle har nøkkel som passer til denne. I
boden finner dere en gressklipper og enkelt hageredskap. Husk å sette dette tilbake i den stand du
ønsker å finne det. Dersom det skal hensettes private ting i fellesboden, må dette avklares med
styret på forhånd. Det er også en snøfreser i boden. Denne kan kun benyttes av beboere som har
gjennomgått en enkel opplæring. Ta kontakt med styret dersom du ønsker å bruke denne.

Husordensregler
Det er utarbeidet husordensregler som vi alle plikter å sette oss inn i og å etterfølge.
Husordensreglene finner du under en egen fane på denne nettsiden. Det anbefales også at alle gjør
seg kjent med sameiets vedtekter. Disse kan en også lese på denne nettsiden.

Kjør varsomt, barn leker
Sameiets område er forbeholdt gående, syklende og barn som leker. Det er mange barn som holder
høy hastighet på sykler eller liknende rundt hushjørner, og som bilførere må vi ferdes på en slik måte
at vi alltid kan stoppe i tide. Altså, de som ferdes i bil må være spesielt varsomme på vårt område. En
fartsgrense på 6 km/t gjelder inne på området.

Avfallshåndtering
Angående avfallshåndtering, er det meget viktig at vi ikke slurver med sortering, da det vil medføre
en merkostnad for sameiet. Les på beholderne.

Det er søppelkonteinere både ved hus 1 og 5. Dersom det er fullt på den ene plassen, må du benytte
den andre. Det er ikke tillatt å hensette søppel utenfor konteinerne. Det er også viktig at vi
komprimerer mest mulig i pappkonteinerne, slik at vi får utnyttet volumet mest mulig.

Restavfallet blir tømt hver 14. dag. Se gjerne også movar.no for mer informasjon.

Tilgang ved kontroll av vanntåkeannlegg
I alle husene er det installert vanntåkeanlegg i 1. etasje som skal være med å hindre at huset brenner
ned ved en eventuell brann. Det er lovpålagt en årlig kontroll på dette anlegget, og denne kontrollen
er inkludert i felleskostnadene. Alle beboere i 1. etg. plikter å gi tilgang til leiligheten. Det er gjort
avtale med Trysilhus Boligservice om denne kontrollen, og de vil ta kontakt med den enkelte for
gjennomføring.
I forbindelse med denne kontrollen inngår også et tilbud om ettersyn og et enkelt vedlikehold av
varmepumpen og ventilasjonssystemet i alle leilighetene. Dette er en frivillig ordning.

Kontakt med styret
Denne hjemmesiden driftes av det til enhver valgte styret i sameiet. Siden skal være en viktig
kommunikasjonskanal mellom styret og beboerne. Styret vil løpende publisere all informasjon som er
av betydning for beboerne.

Styret ønsker alle henvendelser velkommen, og vi er avhengig av å få meldinger fra beboerne for å
kunne legge til rette for et best mulig bomiljø.

Har du noe på hjertet kan vi nåes på gatutunet.bs@mittvbbl.no. Vi ønsker alle henvendelser skriftlig, og
henviser derfor til epost. Alternativt kan postkassen til styreleder benyttes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.