VEDLIKEHOLD VANN OG AVLØP

VI viser til vedtektenes § 6-1 (4) som sier at " Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen", samt § 6-1 (10) som sier at "En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere".

Det anbefales derfor at sluket i dusjen og vannlåsene på kjøkken og bad rengjøres hver måned.