UTEVANNING

Styret vil anbefale at beboerne kun benytter den utekranen som er montert på det huset en bor i.

Hvert hus kan kjøpe sin egen vannslange og få utlegget refundert dersom det er søkt om dette på forhånd.

Hvert hus organiserer selv bruken av sin slange