Skadedyr - forebyggende tiltak

Fra Pelias har vi fått følgende forebyggende råd mot skadedyr:
Det er viktig å ha ryddighet ute og inne. Dette for å fjerne gjemmesteder og dermed tryggheten for skadedyr. Alle skadedyr er opptatt av trygghet. Unngå lagring inntil vegger. Høyt gress, beplantning langs vegger, sprekker, rørgjennomføringer, porter og dører bør kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig.
Kilder til formering bør fjernes eller vaskes rutinemessig slik at tilgang og formering av skadedyr vanskeliggjøres.

Kundens ansvar:
Varsle Pelias straks ved eventuelle uregelmessigheter eller observasjoner i forbindelse med skadedyrkontroll.