Seksjonsstørrelser - oversikt

Snr 1             93 kvm

Snr 2             71 kvm

Snr 3             71 kvm

Snr 4             71 kvm

Snr 5           131 kvm

Snr 6           114 kvm

Snr 7           114 kvm

Snr 8           114 kvm

Snr 9             71 kvm

Snr 10           71 kvm

Snr 11           71 kvm

Snr 12           93 kvm

Snr 13         111 kvm

Snr 14         110 kvm

Snr 15         110 kvm

Snr 16         127 kvm

Snr 17           93 kvm

Snr 18           71 kvm

Snr 19           71 kvm

Snr 20           71 kvm

Snr 21           71 kvm

Snr 22          131 kvm

Snr 23          114 kvm

Snr 24          114 kvm

Snr 25          110 kvm

Snr 26          116 kvm

Snr 27            93 kvm

Snr 28            71 kvm

Snr 29            71 kvm

Snr 30            71 kvm

Snr 31            71 kvm

Snr 32           131 kvm

Snr 33           114 kvm

Snr 34           114 kvm

Snr 35           114 kvm

Snr 36           114 kvm

Snr 37             71 kvm

Snr 38             71 kvm

Snr 39             71 kvm

Snr 40             93 kvm

Snr 41            111 kvm

Snr 42            110 kvm

Snr 43            110 kvm

Snr 44            131 kvm