Lekkasjer på verandaer i 2. etg.

Det er i et par tilfeller oppdaget lekkasjer fra verandaer i 2. etasje. Dette gjelder både på inngang- og stueside. Styret vil derfor anmode alle beboere i 1. etasje om å følge med på om det oppstår lekkasjer. I tilfelle dette skjer må det reklameres til Trysilhus.