LADING AV EL-BIL

Sameiet har inngått avtale med LADEKLAR om utbygging av infrastruktur for lading av El-bil på alle carportplassene i sameiet. Infrastrukturen forventes være ferdig utbygd i slutten av januar 2022.
De som ønsker å få en ladeboks montert i sin carportplass må henvende seg til LADEKLAR på deres nettside LADEKLAR.no. Alle betingelser for å få montert en ladeboks vil fremgå av informasjonen som ligger på nettsiden til LADEKLAR.