LADING AV EL-BIL

Sameiet har inngått avtale med Elaway tidl. LADEKLAR om utbygging og drift av ladeanlegg for El-bil.
De som ønsker å få en ladeboks montert i sin carportplass må henvende seg til Elaway på deres nettside elaway.io. Alle betingelser for å få montert en ladeboks vil fremgå av informasjonen som ligger på nettsiden til Elaway.