Hærverk

Styret har registrert at det har foregått hærverk på flere nedløpsrør på carporter. Mye tyder på at hærverket er foretatt ved at noen har sparket på nedløpsrørene.

Hvis noen av beboerne har observert hærverket eller vil observere liknende tilfeller, vil styret be om at det blir gitt beskjed til styret på: styret@gatu.no