GRESSKLIPPER

Sameiet kjøpte i sin tid inn en elektrisk Flymo gressklipper som står i fellesboden. Den er nå ubrukelig og vil ikke bli erstattet.

Styret har anskaffet en god gammeldags klipper som ikke er like avhengig av løpende vedlikehold.