BRANNSIKKERHET - BRUK AV FRYSER I UTEBOD

Styret har undersøkt nærmere eventuell brannfare ved bruk av fryser i utebod ved å innhente uttalelser fra kompetente fagpersoner.

Tilbakemeldingene vi har fått er at det er svært liten sannsynlighet for brannfare hvis en kobler fryserens stikkontakt direkte i bodens strømuttak. Dersom en benytter skjøteledning ved tilkoblingen er faren for brann tilstede.

Av hensyn til alles sikkerhet og eventuelle forsikringsmessige problemer og utfordringer, vil styret på det sterkeste anmode om at de som eventuelt har tilkoblet fryseren med skjøteledning om å endre på dette slik at fryseren blir koblet direkte til strømuttaket i boden.

Vi har også fått opplyst at det er mulig å få montert en type brannvarsler i boden som kan kommunisere trådløst med boligens brannvarsler.