Altibox - ny avtale

Ny avtale er skrevet med Altibox og Viken Fiber og gjelder fra 1.09.2022 og heter Altibox Flex M.

TV-tilbudet i den nye grunnpakken vil stort sett bli den samme som i den eksisterende grunnpakken.
Bredbåndshastigheten vil bli økt til 200/200.

Altibox/Viken fiber vil kontakte samtlige beboere via sms/e-post hvor en via en lenke kan bestille tilleggstjenester tilsvarende det en måtte ha i dag.

Altibox/Viken fiber vil sende ut nye dekodere til samtlige beboere.
Viktig:
De nye dekoderne må ikke installeres før etter 01.09.2022.
De gamle dekoderne leveres som elavfall på nærmeste returpunkt.