Altibox - ny avtale

Eksisterende avtale med Altibox/Viken fiber utgår 31.03.2019.
Av den grunn er det inngått en ny avtale gjeldende fra 01.04.2019.

TV-tilbudet i den nye grunnpakken vil stort sett bli den samme som i den eksisterende grunnpakken.
Bredbåndshastigheten vil bli økt til 50/50 da den eksisterende 2/2 ikke lenger tilbys.

Altibox/Viken fiber vil kontakte samtlige beboere via sms/e-post hvor en via en lenke kan bestille tilleggstjenester tilsvarende det en måtte ha i dag.

Altibox/Viken fiber vil sende ut nye dekodere til samtlige beboere noen dager før 01.04.2019.
Viktig:
De nye dekoderne må ikke installeres før etter 01.04.2019.
De gamle dekoderne leveres som elavfall på nærmeste returpunkt.